Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului www.claxnet.ro

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui SITE, UTILIZATORII sunt de acord cu Termenii și conditiile prezentate. De asemenea, accesând și navigând pe acest SITE, UTILIZATORII acceptă termenii și condițiile descrise în cadrul următoarelor pagini și sectiuni: Politica de acordare a garanțieiPolitica de confidențialitate și Politica de retur. În caz contrar, UTILIZATORII sunt sfătuiți să nu acceseze SITE-ul.

Definiții

În cuprinsul acestui document, următorii termeni folosiți cu litere majuscule au urmatoarele înțelesuri:

  • CLAXSEO WEB SERVICES reprezintă societatea comercială Claxseo Web Services SRL, cu sediul social in Localitatea Măneciu, nr. 96, jud. Prahova, cod poștal 107365, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1638/2013 și având Codul Unic de Inregistrare 32369775, atribuit fiscal RO;
  • CLAXNET reprezintă marca ce aparține Claxseo Web Services SRL;
  • SITE reprezintă SITE-ul care aparține CLAXSEO WEB SERVICES, care se află la adresa www.claxnet.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind produsele oferite de catre CLAXSEO WEB SERVICES;
  • UTILIZATOR reprezintă persoana care accesează SITE-ul în scop privat sau profesional și care acceptă Termenii și condițiile prezentului SITE.

Conținutul SITE-ului

Informațiile publicate pe prezentul SITE vizează generalitați cu privire la CLAXSEO WEB SERVICES si CLAXNET, la produsele comercializate, la partenerii care comercializează produsele, cât și alte detalii considerate de CLAXSEO WEB SERVICES ca fiind de interes pentru UTILIZATOR.
CLAXSEO WEB SERVICES deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui SITE, a design-ului și conținutului acestuia, dar și asupra tuturor produselor CLAXNET publicate pe SITE.
UTILIZATORUL este obligat, conform normelor legale in vigoare, sa respecte toate drepturile de proprietate intelectuală ale CLAXSEO WEB SERVICES.

Limitarea răspunderii CLAXSEO WEB SERVICES

CLAXSEO WEB SERVICES își rezervă dreptul de a completa și modifica orice informație de pe SITE.
Orice problemă cauzată de produsele prezentate pe SITE se solutionează în termen de 30 zile lucrătoare, pe cale amiabila. Termenul de 30 zile lucrătoare este valabil din momentul in care UTILIZATORUL sesizeaza in scris problemele si le transmite catre CLAXSEO WEB SERVICES.